Zebror, snart verklighet i Järfälla

Frigående zebror och gnuer kan snart bli verklighet i Järfälla. Järfällas invånare behöver ett rikt djurliv i kommunen nära sina bostäder. Därför vill Folkpartiet i Järfälla nu öppna upp obebyggda delar av Barkarbyfältet för djur från olika världsdelar.  Frigående zebror och gnuer kommer snart att bli verklighet i delar av Barkarbystaden.

Folkpartiet vill att de delar av Barkarbyfältet där byggnationen av Barkarbystaden  ännu inte har påbörjats ska reserveras för olika typer av parkområden med djur från t.ex. Sydamerika, Afrika och Asien. Detta skulle leda till att de boende i Barkarbystaden skulle få ett naturliv som är unikt för både Sverige och Europa. Vem vill inte äta frukost på sin balkong i Barkarbystaden samtidigt som en flock zebror dricker vatten ur en nyanlagd sjö.

Så här kan det snart ze ut på Barkarbyfältet

Järfällas invånare i Barkarbystaden förtjänar bättre än att enbart få utsikt över andra bostäder och en livsmedelsbutik i området. En välplanerad och anlagd park med gnuer och zebror i Barkarbystaden skulle skynda på försäljningen av bostäder i området. Denna park kommer sakna motstycke i Sverige och skulle bli vägledande i framtida planeringar av stadsdelar.

Detta skulle också öppna upp för fler företag i kommunen. Guidade turer med viltvårdare, uthyrning av bostäder med utsikt över området och övernattningar i tält är bara några av affärsmöjligheterna som ges.

H.Ippotigris på Internationella Zebra Sällskapet säger att Järfälla är en idealisk plats för bl.a. zebror. Mikroklimatet på Barkarbyfältet i kombination med korta pendlingsavstånd gör Järfälla till en av de bästa platserna i Europa för denna typ av parker.

Järfälla förtjänar bättre.  Därför kan zebror snart bli en del av Järfällas vardag. Barkarbystadens utbyggnad bör bromsas innan övriga delar av kommunen har förtätats och rustats upp. En zebrapark i Barkarbystaden skulle alla tjäna på.