Yrkeskurser för skoltrötta – fel medicin

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Denna artikel finns även publicerad på Svd idag 13/2.

Utbildningsminister Jan Björklund har presenterat ett förslag om kortare yrkeskurser i gymnasiet. Tanken är att även de mest skoltrötta ungdomarna ska kunna läsa ett eller två år där man själv kombinerar ihop kurser och helt avstår från teoretiska ämnen. Förslaget tar sikte på de ungdomar som annars riskerar att hoppa av gymnasieutbildningen.

Jag förstår problematiken men tycker detta är tveksamma förslag.
Vi har redan förändrat gymnasiet med tydligare yrkesinriktning med minskade teoretiska studier och dessutom tillfört lärlingsutbildningen med ännu mindre teori.
Kan det inte vara värt att vänta ut resultat av dessa förändringar innan vi ännu fler förändringar i utbildningssystemet?

Det finns en uppenbar risk med de föreslagna kortare yrkeskurserna att en del ungdomar som – med möda och mycket press utifrån – ändå skulle komma att slutföra gymnasieutbildningen väljer detta lättare alternativ.

För de ungdomar som skolan verkligen inte kan klara, dvs de faktiska avhopparna tycker jag att arbetsmarknadsinsatser i stället är det mest naturliga.

Om vi växlar den mycket höga kostnaden för utbildning till subvention av arbetsgivarens kostnad för att anställa en ungdom i åldern 16-19 år borde det vara intressant för många arbetsgivare att anställa ungdomar i den här åldern. Förhoppningsvis kommer många av dem tillbaka till utbildningssystemet när de mognat och ser poängen med att få en gymnasieutbildning.

FP-kritik mot Björklunds gymnasieförslag på SVD 13/2 2012