Winander (FP): Satsa på skolstaden Jakobsberg i stället för luftiga fantasier om Barkarby College!

Malargymnasiet
Gymnasieskolorna i Järfälla

I kommunbladet ”Järfälla visar vägen” som nu sprids till alla hushåll i Järfälla pryds förstasidan av en artikel om ”Barkarby College – ett regionalt centrum för naturvetenskap och teknik”. I artikeln berättas om workshops om olika idéer kring detta ”tänkta” college, om intresse från näringslivet osv.

Ingenstans kan läsaren dock se att Järfälla kommun fattat något beslut om att bygga Barkarby College. Det lär heller inte komma. Det saknas pengar som kommunen kan satsa i detta projekt och någon utomstående intressent som kan tänka sig att finansiera kommunal verksamhet lär inte dyka upp.

Folkpartiet vill istället se en utveckling av skolstaden Jakobsberg. Där finns redan sedan länge ett stort område med utbildningsverksamhet med gymnasium och grundskola. Området har under åren efter millennieskiftet renoverats för stora belopp och är möjligt att utveckla till något ännu större och intressantare. Läget nära Jakobsbergs station är attraktivt.

I skolstaden finns redan väl fungerande gymnasier med inriktning på naturvetenskap och teknik liksom även attraktiva yrkesutbildningar. Det är viktigt att utveckla samarbetet med näringslivet. Collegeidén med inriktning på teknik och naturvetenskap är rätt, men mycket enklare att förverkliga om man utgår från det som redan finns. Dessutom sparar det mycket pengar.

Alltså: Avsluta idéerna kring Barkarby College med arkivering och satsa på det som är utvecklingsbart i närtid.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla