Wallenstam bygger hyresrätter i Barkarbystaden

Den 9:e oktober 2012 så togs det första spadtaget på Wallenstams nya flerfamiljsbostad med hyresrätter i Barkarbystaden. Wallenstam uppför 400 hyresrätter i kvarteret Segelflyget. Hyresrätterna som Wallenstam bygger i Barkarbystaden kommer vara ljusa och moderna samt klara av framtida krav på miljö och energi. Kvarteret Segelflyget kommer bli 4-8 våningar högt och därför ge en varierande bild i Barkarbystaden. Kvarteret kommer att byggas i två etapper och den andra etappen planeras att komma igång 2014. Wallenstam kommer att ta emot intresseanmälningar för de som vill flytta in ca 6 månader före byggnaden beräknas stå klar någon gång under 2014.

Kvarteret Segelflygets första etapp kommer stå klar strax efter det att ICA Barkarbystaden blir klar vilket kommer underlätta livsmedelsinköpen för de boende.

Folkpartiet i Järfälla är naturligtvis glada att byggandet av hyresrätter i Barkarbystaden har kommit igång så tidigt då Folkpartiet har varit drivande i frågan kring att utöka beståndet med hyresrätter i Barkarbystaden.