Vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning i Järfälla

Järfälla växer!

Vuxenutbildning

En väl utbyggd vuxenutbildning ska ge goda möjligheter att komplettera kunskapsluckor och få behörighet för högre studier.

  1. Erbjuda hög tillgänglighet för studier med goda valmöjligheter
  2. Att vuxenutbildningen möjliggör behörighetskomplettering för högre studier
  3. Anpassa svenska för invandrare efter elevernas förkunskaper och behov

Eftergymnasial utbildning/högskola

 

  1. Kommunen ska arbeta för att få eftergymnasial utbildning/högskolor och universitet att etablera sig i kommunen