Vuxenpsykiatrin får nytt ersättningsystem

Den största delen av vuxenpsykiatrin drivs av landstinget självt genom SLSO. Efter att ha genomfört upphandlingar och fått in nya idéer och upplägg genom privata vårdgivare i psykiatrin, förändrar vi nu också den landstingsdrivna vuxenpsykiatrins avtal för att föra in dessa positiva förändringar.

I det nya ersättningssystemet höjer vi den rörliga delen i öppenvården. Vi vill öka tillgängligheten med fler besök. Men vi differentierar samtidigt denna rörliga besöksersättning. Olika slags besök ska ge olika mycket ersättning. Det blir också en ersättning för samverkansmöten kring en patient  med t.ex. socialtjänsten.

Slutenvården, med sina behov av stabilitet för att snabbt kunna ta emot de patienter som behöver inläggning, men där patienter inte ska vårdas mer än nödvändigt, får en högre andel fast ersättning. 

En viktig nyhet är också att vuxenpsykiatrin nu får ett tydligt ansvar att arbeta med sina patienters somatiska problem. Antingen själva med egen kompetens eller i samverkan med andra vårdgivare. Många av psykiatrins patienter har ju också kroppsliga besvär och sjukdomar.

Äldre är en växande grupp bland personer med psykisk sjukdom och nu kommer varje klinik att ha ett äldrepsykiatrisk team. Många i psykiatrins vård har också ADHD-diagnos, och ADHD-mottagningen inom Norra Stockholms Psykiatri får nu ett tydligt länsomfattande uppdrag.

Vi ställer också ett tydligt krav om rätt att träffa en läkare. Om en ny patient först tas emot och bedöms av en sjuksköterska eller psykolog ska patienten inom 14 dagar senast få träffa en läkare. Detta för att säkerställa korrekt diagnostik.