Vinster i välfärden – ”Jag bryr mig int’…”

Deng Xiaoping införde marknadsekonomin

I sitt tal i tal i Almedalen häcklade Jonas Sjöstedt de borgerliga för utförsäljning av skolor och vårdcentraler. Vinstslöseri i välfärden vill Vänstern stoppa. Det vill FP också. I Järfälla utgör FP en garant för att skattepengar inte förslösas, utan att de används så att medborgarna får valuta för pengarna.

Under det alliansstyre, som Järfälla har haft sedan 2006, har inga ofördelaktiga ”avknoppningar” gjorts av kommunala verksamheter. FP förhindrade en utförsäljning av kommunens väl fungerande Yrkestekniska gymnasium och vi slapp att få liknande skandalrubriker, som Täby kommun fick vid försäljningen av Tibblegymnasiet.

Våren 2009 sålde landstinget Viksjö vårdcentral till Carema. Affären skedde helt över huvudet på Viksjöborna. FP kallade då samman till ett möte i Viksjöskolan, där ledningen för Carema och FP:s landstingsråd Birgitta Rydberg fick förklara och försvara sig. Lokalen i Viksjöskolan var proppfull med folk och man var allmänt missnöjd med hur vårdcentralen hade skötts.

Jag har på eget initiativ granskat denna affär. Vårdcentralen i Viksjö med hyrda lokaler såldes för 4 mkr. Enligt min bedömning var detta ett rimligt pris, eftersom vårdcentralen var vanskött och allt fler Viksjöbor, särskilt barnfamiljer, hade vänt sig till andra vårdgivare.

Med Carema som ägare förbättrades vården något. Man införde bl.a. ”drop-in” på morgonen, vilket var uppskattat. Men vården blev aldrig bra under Carematiden. Det upplevde jag en morgon i mars 2012, då jag med hög feber och yrsel kom till ”drop-in”. Jag blev snabbt omhändertagen, men inte korrekt diagnostiserad. Jag fick ta taxi till akuten på Danderyd. Det var tur att taxin den dagen inte fastnade i bilköer för jag hade inte influensa, utan en blodförgiftning. Jag var på väg in i en s.k. septisk chock och mina njurar och hjärtat var på väg att sluta fungera. Läkarna på Danderyd var dock snabba och skickliga. De räddade livet på mig.

I december 2012 sålde Carema alla sina vårdcentraler till Capio. Jag upplever att verksamheten på Viksjö vårdcentral under våren 2013 har förbättrats, men att det återstår mycket för Capio att göra. När Capio tog över Viksjö vårdcentral visade den ett visst överskott. För Carema torde dock köpet av Viksjö vårdcentral inte ha varit någon lysande affär.  

För Jonas Sjöstedt spelar det inte någon roll vilken färg en vårdcentral har, bara den är röd. För honom är ägandet huvudsaken. Han tror inte att privata vårdgivare kan leverera vård av samma kvalitet som Landstinget, till samma eller lägre kostad. Vänstern vill sätta stopp för vinster inom välfärden. Det vill inte jag. Jag vet att det bra med konkurrens. För att alla skall bli vinnare krävs dock att man har en professionell personal med personlig integritet och ett väl fungerande system för kvalitetssäkring. Jag bryr mig int’ om en vårdcentral är blå eller röd. Jag säger som Deng Xiaoping: ”Det spelar ingen roll om katten är grå eller vit, bara den fångar möss.”

 

Lars Markstedt

Fritidspolitiker (FP)