Vilket trafikkaos väntar Viksjöborna?

Var man än befinner sig i Viksjö måste man ta sig ut på Viksjöleden för att lämna området och ta sig ut mot Jakobsberg, Veddesta och E18.  Viksjöleden passerar flera industriområden vid Bruttovägen, Elektronikhöjden och Veddesta. För att ta sig ut från Viksjö väljer de flesta att åka vägen mot just dessa områden då anslutningen till E18 är enklare nere vid Barkarby trafikplats än att åka genom Jakobsberg.

Redan i dagsläget är Viksjöleden vältrafikerad med personbilar och logistiktransporter. Hur kommer det då att se ut den närmsta framtiden för Viksjöborna?

Skanska har ansökt om att få bygga en betongfabrikpå Bruttovägen 9 och mer än 850 tunga transporter kommer köra in och ut på Viksjöleden via korsningen på Kassavägen varje vecka.

På Elektronikhöjden som ligger strax efter Bruttovägen/Kassavägen pågår just nu en kraftig utveckling av logistikföretag.  Dahl AB har en kontors- och lagerbyggnad på Elektronikhöjden, transportföretaget UPS håller på att bygga en stor ny anläggning bredvid Dahl. Båda dessa företag har sin utfart på Viksjöleden strax innan korsningen Viksjöleden/Järfällavägen.

PostNord stänger 8 terminaler i Stockholm för distribuering av pall och paket och flyttar det till två anläggningar i Stockholm varav den ena just nu byggs på Elektronikhöjden invid UPS och Dahl. Varje dygn kommer 60.000 paket och 3.500 pallar att kunna hanteras hos PostNord i Järfälla. För att komma ut på Viksjöleden mot E18 behöver dessa tre företag svänga ut med en vänstersväng på Viksjöleden och därmed korsa samtliga körfält.

Söderdalenär ett bostadsområde med ca 1200 lägenheter som kommer att börja byggas 2013 i industriområdet mellan SAAB och Jakobsberg. Boende i detta område kommer troligen att behöva åka Järfällavägen till Viksjöleden för at ta sig ut mot E18 då det eventuellt kan bildas en trafikpropp vid bussterminalen i Jakobsberg om de väljer den vägen. Alternativt skulle de boende i Söderdalen kunna åka Frihetsvägen-Vasavägen-Folkungavägen ut till E18. Denna väg är inte särskilt optimal med många korsningar, begränsad hastighet och smala vägar. Boende i Söderdalen kommer alltså ansluta till Viksjöleden.heter som kommer att börja byggas 2013 i industriområdet mellan SAAB och Jakobsberg. Boende i detta område kommer troligen att behöva åka Järfällavägen till Viksjöleden för at ta sig ut mot E18 då det eventuellt kan bildas en trafikpropp vid bussterminalen i Jakobsberg om de väljer den vägen. Alternativt skulle de boende i Söderdalen kunna åka Frihetsvägen-Vasavägen-Folkungavägen ut till E18. Denna väg är inte särskilt optimal med många korsningar, begränsad hastighet och smala vägar. Boende i Söderdalen kommer alltså ansluta till Viksjöleden.