Viktigt steg mot ny kärnkraft!

Magasinet Nature rapporterar att forskare nu lyckats ta ett stort kliv inom kärnforskningen och lyckats utvinna mer energi än man tillfört ur en fusionsprocess.

Genombrottet skedde vid National Ignition Facility som är en del av Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien, USA. På anläggningen har man världens kraftigaste samling med laser, och det var genom att rikta dessa mot en liten kapsel med bränslet som man för första gången lyckades utvinna mer energi ur en fusionsprocess än man tillfört.

Detta hyllas som en viktig milstolpe på vägen mot att framgångsrikt kunna tämja denna till synes ändlösa mängd energi. Dock är man tydlig med att det fortfarande är en lång väg kvar innan processen kan bli självförsörjande och därmed kommersiellt användbar.

Dagens kärnkraft bygger på fission, delningen av tunga atomkärnor så som uranprocessen är ständigt pågående men relativt enkelt kan kontrolleras. Fusion å sin sida är betydligt mer komplext och handlar så som namnet antyder om att man tvingar samman två atomkärnor. Det är den process som driver solen. Hittills har processen att slå samman två atomkärnor krävt mer kraft än man kunnat utvinna. Denna tröskel har alltså forskarna nu kunnat övervinna.

För europeisk del byggs just nu en experimentell fusionsreaktor i södra Frankrike, ITER. Det är ett multinationellt projekt som involverar inte bara EU utan även USA, Ryssland, Japan och många fler. Själva reaktorn beräknas att stå färdig 2018 och forskarna menar att nästa steg efter ITER är ett kommersiellt demonstrationskraftverk. Detta ligger dock flera decennier framåt i tiden.

För att lösa våra energibehov fram till dess vill Folkpartiet säkerställa en stadig och förutsägbar elförsörjning. Detta kan idag enbart göras genom att elda fossila bränslen så som naturgas, olja eller kol alternativt att bygga nya moderna och effektiva kärnreaktorer. Att ytterligare bidra till den globala uppvärmningen och samtidigt göra oss sårbara för andra länders nycker är för oss inte ett alternativ. Därför förespråkar vi moderna och säkra kärnreaktorer i utbyte mot de gamla.

Det finns de som vänder sig mot detta och menar att vi istället bör utöka byggandet av vind- och solkraft. Detta menar jag är orealistiskt inte bara ur det hänseendet att det inte är baskraft, du kan alltså inte förlita dig på att få en stadig ström av elektricitet från dessa kraftkällor, utan de kräver också oerhört mycket mer utrymme. För att uppnå samma kapacitet som ett modernt kärnkraftverk skulle man behöva täcka hela Öland med vindkraftverk.

Nya moderna kärnkraftverk skulle gynna inte bara vår industri utan också säkerställa att vi inte behöver vara beroende av andra länders goda vilja för vår elförsörjning.

Ta chansen att berätta vad du tycker!

 

Presentationsbild

Andreas Norstedt

Folkpartiet liberalerna Järfälla