"Viktigt för skolorna att motarbeta mobbning"

”Viktigt för skolorna att motarbeta mobbning” – men man kan inte
slaviskt följa något program.

Skolverket har undersökt ett flertal olika populära program mot 
mobbning – SET, Friends, Farstamodellen och Olwaeusmetoden m fl.
Den huvudsakliga slutsatsen från Skolverkets sida är att alla 
programmen är mer eller mindre tveksamma. Utifrån vetenskapliga 
kriterier går det inte att visa att en viss metod har den effekt som 
metoden sägs ha.

Det är tråkigt att Skolverket inte kan lyfta fram någon eller några 
metoder som man kan rekommendera. Vi eftersträvar ju hela tiden att 
verksamheten i skolan ska bygga på vetenskaplig grund.

Vilka slutsatser bör vi då dra?

Den viktigaste är naturligtvis att antimobbningsarbetet hela tiden 
måste fortsätta, det går inte att ta någon paus.
Om man bygger på någon av de vanliga metoderna gäller det att göra det 
på en sätt som passar de elever skolan har och som passar den 
situation som är aktuell. Vissa metoder passar flickor medan andra 
passar pojkar.

Tidig upptäckt av problem, omedelbart ansvarstagande från vuxnas sida 
i skolan och tydligt agerande måste ändå vara grundläggande i det här 
arbetet.

I Järfälla finns på barn- och ungdomsnämndens kansli sedan ett år 
tillbaka en särskilda barn- och elevkonsulent, som har till uppgift 
att stödja skolorna i de här frågorna.

Mer information: DN Mynewsdesk AB SvD DN SvD
Läs vad Lotta Edholm (FP) säger i DN