Viktigt att vara generös mot föreningarna

Det är viktigt att vara generös med kommunalt stöd till idrotts- och andra föreningar.
De kommunala pengarna bidrar till att föreningarna
kan driva sin verksamhet. Med det stora engagemanget från ideellt
arbetande ledare – ofta föräldrar – blir effekten av de kommunala
pengarna mångdubblad. Kommunmedborgarna har alltså mycket stor nytta
av en ganska liten insats av kommunala pengar.

I Järfälla ligger föreningsbidragen per invånare bland de högsta i
 Stockholms län. Det tänker vi fortsätta med. Vi har inga planer på att minska anslagen som tydligen är aktuellt i Stockholms stad. Det är inte rimligt att begära av föreningsledarna att de ska ägna ännu mer tid åt att ragga pengar från sponsorer eller att tvinga
föreningsaktiva till ännu mer av säljarbete. De som är engagerade är
det därför att de gillar en viss verksamhet. Det är viktigt att vi ger
dem rimliga möjligheter att ägna sig just åt det.


DNDNSvDSvDSvDExpressen
Mer information: Åsa Revfalk (FP),Ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Järfälla