Vi måste vara realistiska i våra utbyggnadsplaner i Järfälla

I DN Sthlm den 23 Januari fanns en artikel om Järfällas Barkarbystad. I artikeln beskrivs en framtida stad med 5000 bostäder, dock ingen tunnelbana.

Karta över Barkarbystaden i Järfälla

Folkpartiet Liberalerna i Järfälla delar uppfattningen om att det ej är aktuellt med tunnelbana från Akalla över fältet, dels för att det ej skulle falla väl ut, dels för att det förmodligen är tekniskt omöjligt med tanke på kommande tunnel för förbifart Stockholm. Däremot finns fortfarande tanken på en förlängning av t-banan från Hjulsta, där allt är förberett och skulle ge en bra omstigning mellan pendel och T-bana även om motsvarande finns i Sundbyberg.

I artikeln nämns även en eventuell framtida spårvagn i Barkarbystaden. Folkpartiet tror inte att en spårvagn i området blir verklighet på mycket länge, om någonsin. Kommunen har inte ens börjat utreda eventuella kostnader för en spårvagn. Om man idag vill åka kollektivt till barkarbystaden tar man bussen och det är sannolikt att det förblir bussförsörjning som enda kollektiva alternativet även i framtiden. Buss 178 (blå bussen) tar enligt tidtabell 7 – 8 minuter från Järfälla kyrka till Akalla T-station. En flera miljoner dyr spårvagn skulle inte förkorta den restiden.

Barkarby Hage

När det gäller bostäderna på fältet så kommer ingen ytterligare ny bostad stå klar på fältet under 2012. Med nuvarande takt kommer utbyggnaden att ta lång tid. Risken är stor att kommunala byggnader får stå halvtomma länge om vi bygger allt på en gång. Se Träffen(äldreboende och träffpunkt vid barkarby flygfält) som blir klar nästa månad – där kommer vi att subventionera restaurang, spa och kiosk med miljonbelopp.

Vi har länge drivit frågan att det är bättre att bygga stationsnära i alla tre kommundelarna i Järfälla (Kallhäll, Barkarby och Jakobsberg) innan Barkarbystaden byggs ut. Det räcker länge för att bidra till bostadsförsörjningen samtidigt som det är betydligt hälsosammare för den kommunala ekonomin därför att befintliga kommunala investeringar kan tillgodogöras. Dessutom är det miljömässigt överlägset och i samspel med Naturskyddsföreningens ställningstagande.

Ett exempel på befintlig, stationsnära mark att bygga bostäder på är stora markområden i Veddesta som på folkpartiets förslag har köpts tillbaka av kommunen.

Dessutom kommer tyvärr ett stort företag, S.t Jude Medical, att lämna kommunen. Folkpartiet föreslår att så mycket som möjligt av de lediga markytorna används för bostäder med ett par minuters gångväg till pendeltågens nya plattform. Det skulle medverka till att minska biltrafiken för arbetsresor, vara mindre kostsamt kommunen, vara mer attraktivt för bosättning samt vara mer miljövänligt.

 

Dagens nyheter: Nacka får tunnelbana – om tjugo år   Förtätningen av Stockholm

 

 

6 Comments on "Vi måste vara realistiska i våra utbyggnadsplaner i Järfälla"

 1. Trist med denna utvecklingspessimism. Kista är på väg att bli Stockholms andra stadskärna. Då borde man tycka det vore rimligt att från Järfällas sida bygga utifrån denna så pass mycket att tunnelbaneutbyggnad som knyter samman stadsdelen med Kista görs möjligt. På fältet skulle man få plats med en stadsdel för runt 30.000-50.000 invånare. Förbifarten utgör knappast ett hinder. Tunnelbana tar slut ungefär 500m från där förbifarten är tänkt att gå. Det är inte svårt att dra den antingen ovanför eller under.

  Talet om buss som lösning är konstigt. En buss rymmer runt 100 resenärer. En t-bana rymmer 1.200. En spårvagn tar 200-300. En buss tar knappa 10 minuter till Akalla. Till Kista tar det drygt 15 minuter. Med tunnelbana skulle resan till Akalla gå på 2-3 minuter. Resan till Kista skulle gå på 5-6 minuter.

  Det känns som ett oerhört slöseri att lägga ner en flygplats för att, som nu, planerar för ett glest bilberoende område. Det finns ett annat val och det är att vara lite mer offensiv. Bygga ordentligt tätt och med goda kollektivförbindelser.

 2. Nikoletta Jozsa | 31 januari, 2012 at 04:27 | Svara

  Tack Niklas, för din kommentar.
  Jo, vi delar visst din utvecklingsoptimism. Men vi måste också vara realister. Järfälla bygger inga tunnelbanor – det gör landstinget. Där finns endast en T-bana från Hjulsta till Barkarby planerad. Ingen vet dock när det finns pengar för att bygga den – än mindre för att planera och bygga till Akalla.
  Folkpartiet har under alla år talat för att vi i första hand skall bygga nytt inom gångavstånd till de tre pendeltågsstationerna Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby. Först när den förtätningen är genomförd borde flygfältet komma ifråga. Då hade vi kunnat föra samtal med SL och landstinget om en T-bana till Akalla. Nu är det snart för sent att föra sådana samtal. Det kan vi beklaga. Men att förena en tunnelbana med ett naturreservat vid Igelbäcken och tunneln för Förbifarten hade sannolikt ändå blivit omöjligt inom rimliga ekonomiska ramar.
  Du är alltid välkommen med kommentarer till vår blogg.

 3. Jag är på Nikolettas linje. Det är synd att vi sitter i den sits vi nu sitter men nu är det så. Det bästa hade varit antingen att gå fullt ut och byggt tätt och mycket. Då hade landstinget varit TVUNGET att bygga ut tunnelbanan eller så kunde vi byggt där det är vettigast först, d.v.s. på gångavstånd från pendelstationerna.
  Nu sitter vi med ett mellanting där vi inte utvecklat våra centrumområden och har ett halvdant Barkarbystaden. Landstinget tittar på oss och ser inte någon anledning att satsa pengar och utveckling på.

 4. Jag håller med dig om att man i första hand ska bygga där kommunikationerna är goda. Men man får inte glömma det mer regionala perspektivet. Kista ska ju enligt den regionala översiktsplanen konkurrera med innerstaden om några decennier. Det betyder att det ligger i regionens intresse att det blir lätt att pendla in till Kista.

  RUFS:en säger också att Barkarby ska bli en kärna. Förmodligen blir det kanske inte riktigt så (iallafall inte om det blir spårtrafik)

  Järfälla är idag generellt sett dåligt förbundet med det som ska bli en andra innerstad.

  Vad jag menar är att RUFS:es säger att Barkarby ska bli en stadskärna. RUFS:en är dock inte styrande enligt lag. Järfälla kan i efterhand säg nej. Men eftersom man regionalt sett enligt RUFS:es vill se just en stadskärna vid Barkarby så borde kommunen kunna ingå en deal att kommunen förbinder sig att lägga planer för kanske tjugfem till trettitusen bostäder på fältet under förutsättning det byggs t-bana mellan Akalla och Jakobsberg. Man ska heller inte överdriva kostnaderna att bygga ut t-banan. Sträckan skulle omfatta runt 5 kilometer. I Helsingfors kostar utbyggnaden av deras ”Västmetron” 0,6 miljarder per kilometer. Utbyggnaden skulle alltså kosta runt 3 miljarder. Men slår man ut detta på kanske runt 50.000 nya boende i den nya stadsdelen på fältet så blir det inte så mycket.

 5. Nikoletta Jozsa | 3 februari, 2012 at 09:10 | Svara

  Jag gillar ditt sätt att tänka.
  Men vi kan inte bortse från att Barkarbyfältet gränsar till ett naturreservat – den gröna Järvakilen – som är näst intill ett riksintresse. Dessutom har försvaret kvar en stor anläggning i gamla hangarberget som är en restriktion för utbyggnad. Översiktsplanen för fältet talar om 5.000 bostäder och lika många arbetsplatser. Det är stor skillnad mot det tredubbla eller femdubbla antalet bostäder som skulle motivera en T-banegren.

  Inom byggföretag och i arkitektkretsar finns i dag en spridd uppfattning att det är näst intill omöjligt att sälja bostadsrätter som inte har närhet till T-bana eller pendeltåg. Så du är inte ensam i din uppfattning om Barkarby. Hade inte planeringen pågått så länge och de första nybyggarna inte redan varit på plats skulle jag gärna prövat dina idéer mer ingående. Men det förutsätter att ordningen kan kastas om så att vi påbörjar bostadsutbyggnaden invid pendeltågsstationen vid Veddesta/Barkarby, fyller på upp mot Söderhöjden/Tallbohov och i Jakobsbergs centrala delar.

  På Folkpartiets förslag har kommunen nyligen köpt stora markområden alldeles intill den kommande nya pendeltågsperrongen i Barkarby.

  Medan vi bygger detta skulle vi kunna pröva dina idéer. Fem fp-mandat i fullmäktige räcker dock inte långt för ett sådant grepp – s/m-partierna kommer aldrig att gå med på något sådant.

 6. Kerstin Stiby | 4 mars, 2012 at 12:29 | Svara

  Jag menar att man inte ska skapa ett nytt kommunikationscentra vid Barkarby förrän vi i Viksjö har fått bättre förbindelser. jag menar också att naturligtvis ska jakobsberg, huvudorten förbindas med tunnelbanan i Akalla eller Kista. Tunnelbanan i Tensta borde förlängas och förbindas med Viksjö så att även vi som bor i den här utbuktningen med ”kringirrande” bussar får en miljövänlig spårförbindelse gärna till Barkarby.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*