Vi måste vara realistiska i våra utbyggnadsplaner i Järfälla

I DN Sthlm den 23 Januari fanns en artikel om Järfällas Barkarbystad. I artikeln beskrivs en framtida stad med 5000 bostäder, dock ingen tunnelbana.

Karta över Barkarbystaden i Järfälla

Folkpartiet Liberalerna i Järfälla delar uppfattningen om att det ej är aktuellt med tunnelbana från Akalla över fältet, dels för att det ej skulle falla väl ut, dels för att det förmodligen är tekniskt omöjligt med tanke på kommande tunnel för förbifart Stockholm. Däremot finns fortfarande tanken på en förlängning av t-banan från Hjulsta, där allt är förberett och skulle ge en bra omstigning mellan pendel och T-bana även om motsvarande finns i Sundbyberg.

I artikeln nämns även en eventuell framtida spårvagn i Barkarbystaden. Folkpartiet tror inte att en spårvagn i området blir verklighet på mycket länge, om någonsin. Kommunen har inte ens börjat utreda eventuella kostnader för en spårvagn. Om man idag vill åka kollektivt till barkarbystaden tar man bussen och det är sannolikt att det förblir bussförsörjning som enda kollektiva alternativet även i framtiden. Buss 178 (blå bussen) tar enligt tidtabell 7 – 8 minuter från Järfälla kyrka till Akalla T-station. En flera miljoner dyr spårvagn skulle inte förkorta den restiden.

Barkarby Hage

När det gäller bostäderna på fältet så kommer ingen ytterligare ny bostad stå klar på fältet under 2012. Med nuvarande takt kommer utbyggnaden att ta lång tid. Risken är stor att kommunala byggnader får stå halvtomma länge om vi bygger allt på en gång. Se Träffen(äldreboende och träffpunkt vid barkarby flygfält) som blir klar nästa månad – där kommer vi att subventionera restaurang, spa och kiosk med miljonbelopp.

Vi har länge drivit frågan att det är bättre att bygga stationsnära i alla tre kommundelarna i Järfälla (Kallhäll, Barkarby och Jakobsberg) innan Barkarbystaden byggs ut. Det räcker länge för att bidra till bostadsförsörjningen samtidigt som det är betydligt hälsosammare för den kommunala ekonomin därför att befintliga kommunala investeringar kan tillgodogöras. Dessutom är det miljömässigt överlägset och i samspel med Naturskyddsföreningens ställningstagande.

Ett exempel på befintlig, stationsnära mark att bygga bostäder på är stora markområden i Veddesta som på folkpartiets förslag har köpts tillbaka av kommunen.

Dessutom kommer tyvärr ett stort företag, S.t Jude Medical, att lämna kommunen. Folkpartiet föreslår att så mycket som möjligt av de lediga markytorna används för bostäder med ett par minuters gångväg till pendeltågens nya plattform. Det skulle medverka till att minska biltrafiken för arbetsresor, vara mindre kostsamt kommunen, vara mer attraktivt för bosättning samt vara mer miljövänligt.

 

Dagens nyheter: Nacka får tunnelbana – om tjugo år   Förtätningen av Stockholm