Vi är tillbaka och redo för Järfälla

Nu är vi tillbaka på bloggen igen efter sommaren. Valrörelsen har startat på allvar för Folkpartiet i Järfälla i samband med Jan Björklunds tal igår i Göteborg. Folkpartiet är Järfällas liberala alternativ som kan ta ansvar för en kommun som utvecklas i den takt Järfälla gör just nu. Förtätning av befintliga områden, bättre skolor och förskolor, levande centrum och en politik för Järfällaborna. Folkpartiet är det självklara valet för Järfällaborna.

Om sju veckor väljer du om Moderaterna ska få fortsätta vara Järfällas största Alliansparti eller om Folkpartiet ska få ta över rollen som kommunstyrelsens ordförande och leda kommunen in i framtiden med bättre skolor, en ekonomi i balans och med ett Järfällas som passar alla.