Veddestabron: Ett skrytprojekt för 275 mkr

OBS detta inlägg har redigerats 26/1 då vissa bitar föll bort i första versionen.

I Veddesta kommer Trafikverket i juni 2012 att påbörja arbetet med Veddestabron. Veddestabron kommer att få sitt ena fäste på Äggelundakullen mellan Kindwalls och företaget Ramirent på Veddestasidan av järnvägen. Det andra fästet kommer att hamna ca 300 meter norr om Barkarbybron.

Veddestabron

Detta innebär att Veddestabron kommer att gå över järnvägen och E18, dock utan anslutning till E18. Denna bro är bl.a. till för att befolkningen i Barkarbystaden ska kunna åka över E18 till Veddesta industriområde istället för under. Detta till en beräknad kostnad av 275 mkr i en första etapp. När alla 3 etapperna är klara kan kostanaden för bron hamna på ca 1 miljard. Utöver denna kostnad kommer anslutningar till Enköpingsvägen, hur stora dessa kostnader kommer att bli är det ingen som idag vet något om. Veddestabron är tänka att vara en bro för biltrafik men ska också rymma gång- och cykelbanor. Bron kommer också byggas för att rymma en ny gren av tvärbanan. Någon plan för när tvärbanan kommer gå över bron finns inte enligt Trafikverket men bron kommer anpassas till tvärbanan trots detta. Ytterligare planer finns på att i framtiden ansluta en eventuell regionaltågstation till Veddestabron, denna station skulle då också knytas ihop med ny kommersiella lokaler i Veddesta. På Veddestasidan kommer en ca 40-50 m bred rondell att byggas ihop med Veddestavägen. På den östra sidan av bron skulle också en ramp byggas från gångvägen för att ta sig upp på bron. På bilden kan man också se att Veddestabron kommer enligt den plan som finns också att hamna vägg i vägg med vissa bostadshus.

Den bussterminal med utökade uppställningsytor för bussar som kommer att byggas under den nya Barkarbybron i anslutning till kommande Barkarby station kommer sedan att flyttas 300 m till Veddestabron där stationen för regionaltåg kommer placeras

Den befintliga Barkarbybron kommer att rivas och ersättas av en ny bro som kommer byggas för gång- och cykeltrafikanter. Trots detta kommer biltrafik ledas över Barkarbybron tills Veddestabron är färdigställd.

Veddestabron kommer alltså att byggas för trafik mellan Barkarbystaden och Veddesta industriområde.  Barkarbystaden kommer att få 5000 lägenheter och 6000 arbetstillfällen och beräknas stå klar 2022. Barkarbystaden kommer att ligga några hundra meter från

Förbifart Stockholm, i anslutning till Mälarbanan med pendeltåg och fjärrtåg. Barkarbystaden planeras också innehålla en ny spårväg som förbinder Barkarbystaden med Kista där det 2010 fanns 68000 arbetstillfällen enbart i Kista Science City. Samtidigt höjs röster för en utbyggnad av tunnelbanan till Barkarbystaden.

Trots detta så har en majoritet av politikerna i Järfälla kommun beslutat att bygga Veddestabron för 275 milj kr så att invånare i Barkarbystaden kan åka till Veddesta industriområde. Folkpartiet Järfälla var det enda parti som röstade emot byggandet av Veddestabron. Då simhallen i Jakobsberg är i kraftigt behov av ombyggnad till en beräkna kostnad av ca 190 milj kr så anser Folkpartiet Järfälla att det är rimligare att bygga om simhallen i Jakobsberg än att bygga en bro för minst 275 mkr som kommer användas för att åka från en ny stadsdel med väl utbyggda kommunikationer till ett industriområde. De stora företag som bygger nya lokaler i området kring Veddesta bl.a. PostNord, UPS och det företag som kommer att bygga lokaler på Kodaktomten kommer inte använda sig av Veddestabron då dessa företag främst kommer använda sig av E18 och Förbifart Stockholm.

Bild från Trafikverket

Magplask när Sveriges kommuner skrytbygger Svd

Fler inlägg om Järfällas badhus

Ska Jakobsbergs simhall byggas ut?

Veddestabro för 300 miljoner eller upprustad simhall?

Information om simhallen i Jakobsberg

Jakobsbergs simhall