Veddestabro för 300 miljoner eller upprustad simhall?

Med anledning av vår annons i Mitt i Järfälla som kom ut den 15 november lägger vi ut detta inlägg igen: 

Den 7 november beslutade Järfällas kommunfullmäktige om budgeten för de två kommande åren. I denna budget ingår bland annat

bygget av en Veddestabro från Enköpingsvägen till Veddestavägen. Den blir närmare 300 meter lång över motorväg och järnväg. Huvudsyftet med bron är att den i en framtid skall rymma stationsnedgångar till pendel- och regionaltåg vid Barkarby station. Veddestabron är en investering för 300 miljoner kronor. En nedgång till Barkarby station från Veddestabron kommer med nuvarande planer inte att vara aktuell förrän tidigast 2020, sannolikt senare.
 

Vi menar att dessa pengar i dagsläget skulle göra bättre nytta genom att upprusta vår simhall samt satsa på våra äldre och våra skolor. En upprustning av kommunens simhall kommer, på grund av våra stora investeringar i bland annat en Veddestabro, att ev. läggas ut på entreprenad, dvs. kommunen hoppas att någon privat aktör vill åta sig att rusta upp och driva simhallen.

Att lägga ut simhallen på entreprenad kan vara en god idé men vi fruktar dels att det är svårt att få någon intresserad av projektet, vilket kan leda till att simhallen inte blir upprustad på många år, dels att det inte är garanterat att denna privata aktör kommer att göra simhallen lika tillgänglig för våra kommuninvånare som simhallen är idag. Detta kan innebära mindre tider för alla klubbar som bedriver sin verksamhet i simhallen. Dessutom kan det innebära färre simskolor, färre simlektioner för våra skolor och färre tider för fria aktiviteter såsom motionssim och vattenlek. Även vår simklubb, som idag har svårt att ta emot alla nya intresserade, har behov av en större hall.

Folkpartiet vill därför vänta med att bygga en Veddestabro tills denna verkligen behövs och istället satsa pengarna på bland annat en kommunal upprustning av simhallen.

Åsa Revfalk (FP)

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Anita Mickos (FP)
Ordförande i kommunfullmäktige

Ska Jakobsbergs simhall byggas ut?

Veddestabro för 300 miljoner eller upprustad simhall?

Information om simhallen i Jakobsberg

Jakobsbergs simhall

Gilla bygg ny simhall på Facebook