Växthusen i Skälby rivna

De välkända växthusen i Skälby som man har sett när man passerar Björkebyskolan är rivna för att göra plats för bostäder. Växthusen närmare bensinmacken står fortfarande kvar.

I Skälby som har en lång historia av trädgårdsbruk så har växthusen vid Björkebyskolan nästan ha kommit att bli en symbol för Skälby och dess rika historia av trädgårdsföretag. Som exempel så fanns det 1956 hela 56 företag i Skälby som sysslade med trädgårdsarbete. Detta företagande inom trädgårdsbranschen var som störst 1920-1960 men under 50-talet så började en minskning av företagen att synas. I mitten av 80-talet så hade denna bransch minskat så mycket att det enbart fanns en handfull trädgårdsföretag kvar i Skälby.

Att trädgårdsföretagen försvann så snabbt berodde dels på att den efterföljande generationen inte var lika intresserade av att bedriva trädgårdsverksamhet. Den största orsaken var dock att kyl och frys blev allt vanligare i hemmen och man byggdes också in kylsystem i lastbilar vilket ledde till att det inte längre var nödvändigt att bo nära de platser där maten producerades.

Många av de bostäder som finns i Skälby är byggda på gamla odlingsmarker för meloner, potatis, olika sorters blommor, bönor och ärtor. I Skälby odlades tex blommorna till prinsessan Christinas bröllop. Under 50-60- talet så styckades dessa marker upp och det byggdes bostäder istället.