Vattmyravallens framtid avgörs på måndag.

Bovieran_Jakobsberg
Vattmyravallens framtid avgörs på måndag

Nu beslutas det om Bovierans framtid på Vattmyravallen i Jakobsberg. Detaljplanen för Vattmyravallens framtid avgörs på Kommunfullmäktige på måndag kväll.

Bovierans annorlunda koncept som vi tidigare har skrivit om kommer avgöras på måndagkvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Det troliga utslaget är att planen godkänns och att Bovieran kan påbörja bygget av bostäderna inom en snar framtid. Kommunstyrelsens förslag är att det ska godkännas och att förbudet mot enskild uppvärming med fastbränsleeldning tas bort. Oppositionen i Järfälla har lämnat in synpunkter på mängden bostäder men kommer troligen att rösta ja till förslaget ändå.

Orsaken till att man vill ta bort förbudet är att fjärrvärmeleverantören inte kunde erbjuda någon anslutning till nätet och att en inkoppling via Vattmyraskolan inte kunde garanteras.