Värna om miljön, tvätta bilen i en tvätthall!

När man tvättar bilen på utomhus så rinner förorenat vatten ner i brunnar eller diken och hamnar slutligen i Mälaren eller andra närliggande vattendrag. Därför är det väldigt viktigt att du nyttjar de anläggningar där man noggrant renar vattnet för att tvätta bilen.

I Järfälla finns åtta anläggningar där man har installerat ett avancerat vattenreningssytem för att se till så att du med gott samvete kan tvätta din bil utan att påverka Mälarens vatten.

Mälarens vatten använder vi inte bara för att bada och fiska i under sommaren utan det är också därifrån inte bara vi i Järfälla utan en stor del av kommunerna i norra Stor-Stockholm hämtar sitt dricksvatten. Vi msåte därför hjälpas åt och tillsammans arbeta för att skydda Mälarens vatten, ett enkelt sätt att göra detta är att aldrig tvätta bilen på gatan eller asfalterad mark.
Tvättvattnet innehåller mängder med föroreningar som är skadliga för den känsliga miljö Mälaren utgör. Om du istället för att stå på gatan eller den asfalterade garageuppfarten står på en gräsmatta eller grusgång tas det smutsiga vattnet upp av marken och renas av markens mikroorganismer.

Om du inte har tillgång till en gräsmatta eller grusgång på din tomt eller om du vill vara helt säker på att du tar hand om både bilen och miljön på bästa sätt rekomenderar vi att du åker till en tvätthall eller gör det själv hall (GDS), dessa är utrustade med avancerad rening av spillvattnet.

I Järfälla finns det i dagsläget åtta tvätthallar med avancerad rening av tvättvatten.

  • Bilia – Dackevägen
  • OK/Q8 – Datavägen 1, GDS-hall
  • OK/Q8 – Jättevägen 1 , GDS-hall
  • OK/Q8 – Värmevägen 1
  • Preem Barkarby – Herrestavägen 3
  • P.E Petrol – Enköpingsvägen 1
  • Statoil Veddesta – Veddestavägen 2
  • Statoil Jakobsberg – Aspnäsvägen 23