Vårdval allergologi

Efter många diskussioner och omfattande förberedelser är vi nu redo att sjösätta ännu ett vårdval, för specialiserad allergologi. Det är ett område där vi har behov av ökad vård

Birgitta Rydberg Foto: Erja Lempinen

och ökad tillgänglighet vilket nu hoppas uppnå, som vi har gjort på andra vårdvalsområden. Vi räknar med att besöken ökar med 2-4.000 per år vilket skulle motsvara en ökad kostnad på 2,7-5,4 miljoner kronor per år. Vårdvalet ska börja gälla tidigast från 1 september. Vi kommer att följa upp om vi får även de mer omfattande allergiutredningarna utförda av dessa vårdgivare så man kan avlasta sjukhusen.

Många patienter med enklare besvär  ska naturligtvis även fortsatt få hjälp av husläkarna och distriktssköterskorna i primärvården.