Missbrukare ska få behandling från dag ett

”Han var 28 år och hade precis lämnat sin 3-åriga son och dennes mor efter en fika. Kylan bet i hans kinder och han drog den tunna jackan närmare kroppen. Han visste inte var han skulle sova i natt, inte heller om han skulle få mat i sig. Han visste dock att han skulle dö. Kanske inte idag, eller imorgon – men snart. Han var inte dummare än att han fattade att heroin dödar. Han tänkte en sekund på sin son, med bulliga kinder och oskuld i ögonen men begravde den bilden långt bak i huvudet. Han gick in på toaletten på Karlaplan och knöt sin halsduk runt överarmen. Trots mörkret fann han venen med van hand. När han var klar började allt snurra och hans ögon föll ihop. Svart. När dagen övergick till skymning vaknade han och försökte orientera sig, förstod var han var och började gråta. Fan, han vill inte dö – han vill leva. Det får vara slut nu. Han ville vara en bra farsa, en bra man. Han ville må bra.

På en skitig toalett, med levrat blod på armen och en mörbultad kropp, så tog han sitt livs viktigaste beslut. Han skulle lägga av. Vägen framför honom var lång men han skulle klara det. Denna gång skulle han klara det.”

Denna historia är verklighet för många människor med missbruksproblem. Varje dag. När vändpunkten väl kommer för dessa människor är det livsviktigt att samhället lyssnar, stöttar och hjälper. När en person med missbruk söker hjälp är motivationen på topp och det måste tas tillvara på. Motivation är A och O i missbruksvård och vi bör agera när den finns där.

motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål (Nationalencyklopedin)

 Det är bevisat att motivation är A och O i missbruksvård och de flesta behandlingar är uppbyggda på missbrukarens egen vilja att förändra sin situation. Både socialstyrelsens rapporter och Statens institutionsstyrelse pekar på att motivationen är något som bör spela stor roll i behandlingen, även när det gäller tvångsvård. Det är viktigt att samhället finns där och tar tillvara på ögonblicket av motivation då den kan försvinna väldigt fort och då kan det dröja länge innan den återkommer. Att personen med missbruk får träffa en behandlare så fort som möjligt bidrar också till denne vågar hoppas på att en förändring är möjlig. Personen ifråga känner sig sedd, trodd på och känner att denne blir tagen på allvar.

Därför anser jag att personer med missbruk ska få stöd och behandling från dag ett, parallellt med eventuell utredning. Samma dag som missbrukaren får kontakt med socialförvaltningen bör en behandlare anvisas och öppna insatser sättas in. Kontakten med behandlaren och den öppna vården bör fortgå under och efter utredningstiden för att fånga upp och missbrukaren när denne är som mest motiverad, men också för att stärka missbrukaren när motivationen dalar.

Vården måste möta upp när motivationen att ta sig ur ett missbruk är som starkast.

Nikoletta Jozsa

Nikoletta Jozsa Foto: Magnus Hartman

Socionom

Vice gruppledare Folkpartiet Järfälla

Ledamot i socialnämnden