Vårda utsatta barn på hemmaplan

Att tvångsomhänderta ett barn är ett av de största ingreppen vi kan göra i en familj. Vi menar att det är dags att reformera socialpolitiken och inta en mer restriktiv inställning till tvångsplacering av barn. Barnets bästa ska vara i centrum. Vi vill därför satsa på hemmaplanslösningar för utsatta barn.

Undersökningar gjorda av Socialstyrelsen visar att placerade barn många gånger far illa både psykiskt och fysiskt. Oron för föräldrarna, rädslan i att befinna sig på ett nytt ställe med nya människor kombinerat med ångesten över sin egen situation får många barn att må väldigt dåligt.  Många placerade barn får sömnsvårigheter, utvecklar ett självskadebeteende och får på grund av koncentrationssvårigheter svårt att hänga med i skolan.

I mars 2013 publicerade Socialstyrelsen studien ”Vård och omsorg om placerade barn”. Det är en skrämmande läsning. Studien visade bland annat på att dödligheten nästan är fem gånger så hög för placerade barn och unga. Självskadebeteendet är tio gånger så högt och användandet av psykofarmaka är 15–19 gånger högre jämfört med andra barn och unga i befolkningen. Bland de 17-åringar som placerades före 10 års ålder hade endast sex av tio grundläggande behörighet till gymnasiet och  var tionde ung vuxen med ekonomiskt bistånd har tidigare varit placerad i barn- och ungdomsvården.

Denna debattartikel publicerades i Tidningen NU den 14 november.

Denna debattartikel publicerades i Tidningen NU den 14 november.

Barnets bästa ska alltid stå i centrum. Ibland behöver barn omhändertas och då ska detta göras. Det händer dock att socialförvaltningarna omhändertar barn för fort och utan tillräckligt underlag. Det talas också ofta om att socialförvaltningen ingriper för sent för att kunna hjälpa barnen och därför bör tvångsomhändertaganden göras. Med intensiva insatser på hemmaplan skulle detta ”för sent” undvikas helt.

Det är dags för oss att stå upp för barn och unga som far illa och hitta bättre, fungerande insatser i enlighet med barnets bästa. De hemmaplanslösningar man hittills genomfört har visat sig vara lyckade. Vi ser färre återaktualiseringar hos socialförvaltningarna, bättre resultat i skolorna och familjer som mår bättre. Många placeringar som görs idag skulle kunna undvikas genom intensiva insatser på hemmaplan.  Låt oss reformera socialpolitiken och satsa på hemmaplanslösningar. Låt oss göra det som är bäst för barnen.

Nikoletta Jozsa (FP)

Socionom och ledamot i socialnämnden i Järfälla, vice gruppledare Folkpartiet Liberalerna i Järfälla

Christina Örnebjär (FP)

Oppositionsråd i Kumla kommun, gruppledare för Folkpartiet Liberalerna i Kumla

Daniel Andersson (FP)

Vice ordförande för Folkpartiet Liberalerna i Östergötland

Kristina Klempt (FP)

Kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i Upplands Väsby

Sandro Banovac (FP)

Ordförande för Folkpartiet i Södertälje

Metin Hawsho (FP)

Kommunfullmäktigeledamot i Södertälje, andre vice ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje

Robert Hannah (FP)

Folkpartiet Nacka, Riksdagskandidat

Anne-Lie Elfvén (FP)

Socionom, ordförande Folkpartiet i Södermalm-Gamla stan

Emil Rissve (FP)

Liberala Studenter Örebro, andre vice ordförande i nämnden för funktionshindrade i Örebro

Erik Teerikoski (FP)

Ordförande Liberala Ungdomsförbundet Sydnärke

Kajsa Rosén (FP)

Folkpartiet Kumla, politisk sekreterare i Västmanlands landsting

Ragnhild Källberg (FP)

Oppositionsråd i Västerås, gruppledare för Folkpartiet Liberalerna i Västerås