Våra shoppingmål: närbutik, centrumgalleria, stormarknad eller e-handel?

Dyrare villor och bostadsrätter i Järfälla Fotograf/Källa:Tengbom/Järfälla kommun

Det var bra länge sedan man brukade handla de mesta dagligvarorna i kvartersbutiken, större saker i kommuncentrum och sällanköp i stora staden. Nya generationer – nya vanor, inte att glömma att även de ekonomiska villkoren är annorlunda nu.

Vi tycks ha mindre tid för vardagssysslor, ofta är det olika slags upplevelser eller hobbys tar mer och mer av vår fria tid, särskilt för yngre generationerna. Då är et bekvämt att e-handla på egna soffan.
Enligt Postens färska rapport, e-handelns (för varor) totala omsättning för 2012 var 31,6 miljarder kronor. Det är fortfarande bara en bråkdel av totala volymen i detaljhandeln, för enbart mathandeln omsätter ungefär 300 miljarder kronor. Men e-handelns tillväxt för 2012 blev 14 %, och trenden är uppåt, fjärde kvartalets tillväxt var redan 17 %. Den snabbast växande branschen var sport och fritid. Enligt rapporten ser e-handelsutvecklingen fått ett trendbrott.
 
Ungefär hälften av e-handeln bestod av hemelektronik och kläder. Ca 10 % var bokinköp och resten ospecificerat. Räknar man in också tjänster och resor är den totala e-handelsvolymen ca 70 miljarder.
 
Inte bara tidsbrist, utan också ökad datorvana gör också att fler och fler känner sig bekväma att handla i nätet. Trygghetsaspekterna är förstås viktiga, särskilt om man handlar hos mindre aktörer i branschen. För dem finns det finns möjligheter att skaffa certifiering, såsom ”Trygg E-handel”. Dessutom är det viktigt att kunna ångra sig.
 
Många branscher, såsom byggvaror, bilreservdelar och vissa elektronikprodukter har i dag ur säljarsynpunkt goda marginaler i detaljhandeln. E-handeln kommer att vara kraftigt prispressande, och även om man försöker med ”samarbete” hålla högre prisnivå i Sverige, folk väljer då att e-handla utomlands i stället. Detaljhandlare i dessa branscher måste anpassa sig i tid.
 
Galleriornas motdrag är att göra shoppingen hos dem mer till upplevelse, det skall finnas annat utbud också som lockar folk till gallerian, och mens de är där brukar de förhoppningsvis handla också.