Våra politiker: Peter Kjällkvist

Peter Kjällkvist
Peter Kjällkvist (fp)

Politisk sekreterare

Vad är dina uppdrag i Järfälla?
Ersättare i kommunfullmäktige 

Varför Folkpartiet?
För mig handlade det från början om att politiken var ännu ett forum där jag kunde verka för att förbättra integration, motverka rasism, diskriminering och debattera skolfrågor.
Liberal var jag redan innan, men just den tydliga prioriteringen av integration och skolfrågorna gjorde att jag blev aktiv från och med 2002.

Vad har du för visioner för mandatperioden?

Min förhoppning är att vi ska ha en skola som ständigt förbättras såväl vad gäller resultat men även arbetsmiljö och trivsel. Våra barn ska alltid känna sig trygga och trivas i skolan.

Mer om dig?
Jag är småbarnsförälder och hundmänniska, fastän jag sedan en tid inte har hund. Bor borta vid flottiljområdet med knattarna och sambon men strävar efter att byta vår lilla tvåa mot något lite större.