Våra politiker: Per-Erik Burrau

Per-Erik Burrau

Controller

Vad är dina uppdrag i Järfälla?
Ledamot i JärfällaHus AB
Varför Folkpartiet?

Sveriges liberala parti som verkar för en marknadsekonomi med socialt ansvar där individen sätts i centrum utan att för den skull vara egoistiskt.

Vad har du för visioner för mandatperioden?
Ett tryggt och snyggt Järfälla med ett fortsatt ekonomiskt starkt och välskött Järfällahus. Att kommunen ska ta ett ökat ansvar och verka för ett blomstrande kultur- och föreningsliv för barn, ungdomar och vuxna i Järfälla. I egenskap av vice ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Järfälla/Upplands-Bro kan jag notera kommunens svaga intresse för folkbildning och den lokala kulturen.
Mer om dig?
Umgås med goda vänner både hemma och i fritidshuset i Härjedalen. Tittar gärna på idrott i alla former (helst om Djurgården är på ena planhalvan) men är också gärna ute i naturen.