Våra politiker – Lars Markstedt

Lars Markstedt

Civilingenjör

Vad är dina uppdrag i Järfälla?
Vice ordförande i kommunrevisionen.
Vad har du för visioner för mandatperioden?
Jag vill att järfällaborna skall få bättre valuta för skattepengarna och att fler kommer i arbete så att kommunalskatten kan sänkas.

Mer om dig?
Är civilingenjör och ekonom. Jag har arbetat med forskning, utredningar och effektivitetsrevision inom i stort sett alla samhällssektorer.