Våra Politiker: Fred Knaust

Fred Knaust

Fred Knaust (fp)

Partneransvarig

Vad är dina uppdrag i Järfälla?
Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden

Varför Folkpartiet?
Jag är en övertygad liberal som tycker människor ska få välja själva. En kommuns uppgift är inte att tvinga på människor lösningar utan istället att låta människor får välja själva. Jag tycker att folkpartiets liberala värderingar är bra och det gjorde att jag valde att bli aktiv i folkpartiet.

Vad har du för visioner för mandatperioden?
Jag tycker bullerfrågan är mycket viktigt, under mandatperioden kommer järnvägen byggas ut till fyra spår och biltrafiken att öka. Detta ställer kvar på att bullerfrågorna prioriteras under mandatperioden. Jag vill att kommunen tar en aktiv pådrivande roll i att se till att det byggs fyra spår hela vägen in till Stockholm för pendeltågen, nuvarande situation är ohållbar.
En annan vision är att jag vill att alla stadsdelar skall ha tillgång till dagis och förskolor, exempelvis Stäket där jag bor idag är ofta en stadsdel som glömts bort när kommunen planerar.

Mer om dig?
Bor i Stäket i Järfälla med fru och en son på 1 år. Har bott i Järfälla sedan 2008. Arbetar idag som partneransvarig på ett IT-företag. Är utbildad Civilekonom vid Stockholms univeristet.