Vår medlem i Folkpartiet Järfälla, David Wirmark avled den 28 februari.

David kom att ägna en stor del av sitt liv åt Folkpartiet. Som många började han i ungdomsförbundet som då hette FPU, där han var förbundssekreterare 1953/54, blev sedan Folkpartiets partisekreterare (1967- 1969), ledamot i landstinget och kommunfullmäktige, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet.

Efter politiken blev David ambassadör i först Tanzania och sedan i Mexico. Han var under åren 1958-1964 generalsekreterare i World Assembly of Youth, WAY i Bryssel. David hade just hunnit lägga sista handen vid ett bokmanuskript om dess historia.

David var en osedvanligt öppen och social person som hade så lätt att föra samtal med alla. Han övergav aldrig sin småländska hembygd och förblev livet ut lika engagerad i alla de sammanhang där han varit verksam. Kanske dock allra mest i det Afrika som han på nära håll sett frigöra sig från kolonialvälde och bli till fria stater. Davids nätverk var obegripligt stort. Han var den internationelle liberalen personifierad. Med sin uppväxt präglad av föräldrarnas engagemang i Folkpartiet, nykterhetsrörelsen och Metodistkyrkan vittnade David om hur starkt intryck han tog av de besökande missionärernas berättelser om världen långt bortom smålandsgränsen.

David Wirmark 1926-2014

David Wirmark
1926-2014

Även Järfälla fick del av Davids engagemang. Han var ledamot av kommunfullmäktige mellan 1971 – 1979. Ordförande i kulturnämnden 1974-1976, och ledamot i styrelsen för Järfälla Hantverks- och Industricenter AB. Han var ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp för invandrarfrågor och i kommunstyrelsens kommitté för program till kulturkvarter.

Trots sina många engagemang både i Sverige och internationellt var David mycket aktiv i Järfällapolitiken. Han var mån om att alltid delge fullmäktigegruppen sin mening och intresserad av hur medlemmarna såg på dagspolitiken i stort som smått.

Birgitta Nilsson, redaktör för Frisinnad Tidskrift hade dagarna före Davids bortgång avslutat en längre intervju med honom. Den återfinns nu i tidningens första nummer för 2014. Därifrån har vi lånat fotot och därifrån lånar vi också vår sammanfattning

Leve David Wirmark och hans liberala livsverk!

Begravningsgudstjänst med urna och med efterföljande minnesstund äger rum fredagen den 25 april kl 13.00 i Immanuelskyrkan i Stockholm.

 

Lars Bergstig