Var finns tryggheten i Forserum?

Efter att ha tagit del av rapporteringen kring hur somaliska flyktingar har behandlats i Forserum så kan man inte annat än bedrövad. Dels över hur dessa flyktingar har behandlats och dels över den tafatthet som samhället har uppvisat i denna fråga.

Enligt Nässjö kommuns hemsida så uppger Anders Karlsson (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande att ”Det pågår samtal mellan samhällsföreningen i Forserum, den somaliska föreningen, Nässjö kommun, Polisen, med flera om hur tryggheten och tilliten i samhället ska säkerställas”.

Detta initierades tydligen på grund av att ”ett antal somaliska föräldrar valde att, i protest för att de inte känner sig trygga, avstå från att låta sina barn gå till skolan under tisdagen och onsdagen i vecka 34”.

Hur kan detta fått gå så långt?

Under det föregående året så har nästan 100 av 160 flyktingar med somaliskt ursprung lämnat Forserum för andra orter då de inte känner sig säkra.

Trakasserierna är heller inte avgränsade till attacker mot somaliska barn på väg till skolan, det har skett attacker mot gravida kvinnor och små barn på lekparker enligt SvD; ”Skolbarn i Nässjö hemma efter hot”.

Det som gör samhällets hantering av dessa attacker än märkligare är att man har en god kännedom om vilka förövarna är, en liten klick ungdomar i åldrarna 17-22 år välkända av polis och sociala myndigheter.

Samhällets ansvar

Det måste bli ett stopp på samhällets tafatthet i denna fråga, vi får aldrig acceptera att en liten grupp individer styr ett samhälle med våld och hot.

Dessa personer är straffmyndiga, hot och misshandel är olagligt i Sverige låt dem stå till svars för sina handlingar. Man bryter inte ett beteendemönster av detta slag genom att ”representanter för Forserum att de skulle ”äta pizza” med en av bråkmakarna för att ”etablera kontakt”.”

Sluta dalta med förövarna i Forserum, visa att samhället tar detta på allvar och lagför dem.

I ett vidare perspektiv så bör det även ske en analys över varför de sociala insatserna som skett inte har gett den önskade effekten. Samverkan mellan skola, sociala myndigheter och polis är vitala när det gäller att få ungdomar som riskerar hamna i en kriminell livsstil på rätt fot igen.

Läs om Folkpartiets syn på trygghet och brottsbekämpning här.

Jimmy Larsson (FP)

Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Jimmy Larsson (FP) Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden om händelserna i Forserum