Välkommen satsning på drift och underhåll

Idag presenterar regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem för riksdagen.

– Från Folkpartiets sida är vi nöjda med innehållet. Fokus ligger på drift och underhåll av befintlig infrastruktur så att vi kan nyttja dess fulla kapacitet. De senaste åren har bristerna i underhållet av järnvägen blivit uppenbara, därför är det glädjande att så stora resurser nu satsas. Propositionen innehåller också en bra balans mellan stora nödvändiga satsningar och nya satsningar som Ostlänken, sträckan Göteborg – Borås och satsningar på malmbanan.

– Det finns en tydlig koppling till arbetslinjen i propositionen. Dels genom att nu föreslagna reinvesteringar kan förbättra punktligheten, men även genom fokuset mot gruvnäringen. I och med den kraftigt ökade efterfrågan på svensk malm och mineraler är detta bokstavligen en guldgruva för jobb och tillväxt, säger Lars Tysklind, riksdagsledamot från Bohuslän och gruppledare för Folkpartiet i Trafikutskottet.