Välkommen Nicki!

Nicki Jozsa
Folkpartiet Järfällas nya politiska sekreterare heter Nikoletta Jozsa, som oftast tilltalas med Nicki.
Nicki är sedan valet ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i socialnämnden. För närvarande arbetar hon som skolkurator i Vinsta. Under maj månad tjänstgör Nicki som politisk sekreterare på halvtid och blir heltidsanställd i början av juni.

Vi är glada att ha kunnat rekrytera Nicki på heltid till politiken och hälsar henne välkommen till nya jobbet.

Nicki nås på tel: 08 – 580 286 48  och har följande mailadress: nikoletta.jozsa@jarfalla.se .

Lars Bergstig (FP) Gruppledare