Valberedningens förslag till ny partistyrelse i Folkpartiet

Idag lämnade Folkpartiets valberedning sitt förslag på ny partistyrelse för Folkpartiets Liberalerna. Valberedningen var överens om att presidiet ska gå till återval; Jan Björklund som ordförande, Helene Odenjung som förste vice ordförande och Eric Ullenhag som andre vice ordförande.

Valberedningen föreslog också fyra nya namn till partistyrelsen, varav tre är under eller nylingen fyllda 30 år. De nya namnen är: Anna Ekström från Karlskrona, Frida Johansson Metso från Stockholm, Ulrika Landergren från Kungsbacka samt Mats Persson från Lund.

Valberedningens förslag skall behandlas på Folkpartiets landsmöte som äger rum i Karlstad den 14-16 oktober.

Läs hela pressmeddelandet här.