Vad händer nu med Veddestabron för 700 miljoner M och S?

Tunnelbana till Barkarby

Folkpartiet och övriga alliansen har presenterat en enorm satsning på tunnelbanan i Stockholm. Järfälla kommer för första gången att få egna tunnelbanestationer och dessa kommer byggas i Barkarbystaden och vid Barkarby station. Sammanlagt byggs 9 nya stationer i Stockholm och 78.000 nya bostäder. Hur ställer sig nu moderaterna och Socialdemokraterna till byggandet av den 40-50 meter breda och 700 miljoner kronor dyra Veddestabron med dess spårväg i Järfälla som Folkpartiet ifrågasatte redan 2010.

I ett led av historiska satsningar på trafiken i Stockholm byggs nu tunnelbanesystemet ut med nio nya stationer. Stockholm har under lång tid inte byggt ut tunnelbanan i någon större omfattning och på många platser i länet har behovet varit stort. Framförallt har diskussionen kretsat kring utbyggnaden till Nacka och blå linjen är den linje som får flest nya stationer samtidigt som en helt ny linje kommer byggas från Odenplan till Arenastaden. Satsningarna på tunnelbanan kommer genomföras med start nästa år och pågå till 2025. Kommunerna runt länet har i sin tur lovat att bygga 78.000 nya bostäder.

Alliansledarna medelade att staten, Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Nacka, Solna och Järfälla kommun har enats kring bredare trängselskatt och olika former av medfinansiering för att bygga ut tunnelbanenätet i Stockholm.  Ändringen av trängselskatten baseras på miljön, trängsel och satsningar på infrastrukturen.

I Järfälla har Moderaterna och Socialdemokraterna länge talat om att bygga en spårväg i kommunen mellan bl.a. Veddestabron i Barkarby med Barkarbystaden, något som Folkpartiet har ifrågasatt under en lång period. Järfälla kommun har marknadsfört Barkarbystaden med en spårväg under lång tid och stationen Barkarby college har funnits både inritad i reklamblad och på internet. Ännu har inget officiellt besked lämnats från övriga partier om spårvägen i Järfälla.

Hur ställer sig nu moderater och socialdemokrater i Järfälla till byggandet av den 40 meter breda Veddestabron med dess spårväg och station? Kommer bron som i etapp 1 kostar 275 miljoner kronor och med en slutsumma på ca 700 miljoner kronor att byggas trots att tunnelbanan byggs ut?