Vad händer med Konstforum när Kallhälls gamla skola rivs ?

I gamla skolan i Kallhäll har sedan många år tillbaka Konstforum haft sin verksamhet. Tillgången till lokaler gör att många som har konst som intresse och vill utöva behöver utrymmen där de kan vara och utöva sin konst. Lokalerna används flitigt olika tider på dagen och är väl utnyttjade.

Alla är inte proffs men intresset finns och glädjen i att kunna utöva det är påtgaligt. I Sverige finns i dag ett stort antal av dessa amatörer som i sig är nog så skickliga i sitt utövande även om de inte ofta dyker upp på utställningar. Här i gamla skolan ställer man ut verken varje år för medlemmar och andra intresserade att komma och ta del av.

Många tänker inte på hur svårt det är att i små lägenheter måla med tex olja och akryl.  Det blir fläckar av färgerna är man målar och lösningsmedlen i färger och rengöringsmedel måste hanteras på ett  miljövänligt sätt. Även avfallet måste hanteras rätt enligt gällande regler . Att arbeta med lera eller annat material för skulptur kräver också utrymme.

Sedan länge har planarbetet för Kallhälls centrum visat att Gamla skolan behöver rivas för att ge plats för bostadshus. Marken är dyr och behovet av bostäder är stort. Men vad händer då med verksamheten i skolan? Vart skall alla som nu använder skolan i Konstforums verksamheter ta vägen? Det säger sig självt att detta är en ideell förening i Järfällabornas tjänst och för dem finns inga penningsummor att ta av .

Lika väl som vi värnar om de idrottsintresserades, musikens, teaterns m fl intressen bör vi se till att ge dessa konstintresserade möjlighet att utöva sina verksamheter. Fram tills i dag finns inga som helst förslag till andra lokaler som ligger i Konstforums möjligheter. Lokalerna behöver ge ett visst mått av utrymme och ljus och de får inte vara för dyra. Dessutom bör de ligga så att man trafikmässigt kan nå dem. Studieförbunden anordnar kurser för nybörjare och de som vill lär sig mer, men dessa är dyra och tiden begränsad och man behöver efter dem få arbeta vidare på egen hand.

Planerna för Kallhälls Centrum avancerar nu snabbt. Tiden är på väg att rinna ut för Konstforum . Vi måste finna nya lokaler för verksamheterna.

Det är dags för Kultur- och Fritidsnämnden at ta itu med problemet !