Vad händer i våra nämnder i Järfälla?

Du vet väl att du kan läsa alla nämnders handlingar och protokoll på Järfälla kommuns hemsida? På det sättet kan du ha full koll på beslut som tas i kommunen. Klicka här för att komma direkt till nämndernas handlingar och protokoll.