Vad hände i kulturnämnden 2012 ?

Året har präglats av två stora ärenden, Ungdomens hus och simhallens utbyggnad.

Det första ärendet Ungdomens hus har diskuterats hela året sedan det gamla stängdes året innan. För få sökte sig dit och läget, baksidan av MU huset n mot järnvägen var inte populärt. Ärendet kom i omgångar att handla om olika placeringar, först diskussionen om ett hus längs med järnvägen som visade vara för dyrt att bygga om. Sedan kom förslaget med den placering som nu är tagen, nämligen i posthuset. Posthuset med lokalen belägen inne i postgången ligger mycket centralt och mycket arbete läggs nu på att få det klart till invigning i början av januari. Samtidigt stängs fritidsgården i Nibbleskolan , som varit mycket litet besökt. Denna nya lokal ligger bra till för att fylla kravet på närhet i Jakobsbergs centrum. Förvaltningen har valt personal med stor omsorg och vi hoppas detta skall bli ett omtyckt och väl besökt ställe. Verksamheten kommer att ha samarbete med andra som exempelvis polisen, sociala grupper mm.

Simhallen är nu i ett nytt skede då ärendet förs över till kommunstyrelsen, tyvärr utan att nämnden fick ta slutlig ställning i frågan. Det ser ut att blir en upphandling i frågan och det viktiga nu är att bevaka det innehåll som behövs för att hallen väl skall tjäna de syften som gagnar Järfällaborna bäst. De behoven har jag belyst i ett tidigare inlägg på denna sida.  Det är fyrtio år sedan den nuvarande hallen byggdes, den nya kommer kanske att finnas lika länge och därför är det så viktigt att den byggs för framtiden. Det blir stora pengar , skattebetalarnas pengar, som skall investeras i hallen och de bör användas väl! Folkpartiet fortsätter bevaka frågan.