Utställning om Mälarbanan i Jakobsbergs centrum

Som många av er har börjat märka så har utbyggnaden av järnvägen genom Järfälla så smått börjat påverka vår vardag. Sträckan Barkarby-Kallhäll kommer byggas om så att det blir fyra spår hela sträckan. På Söderhöjden så kommer man att sära bort en stor bit av berget och i Kallhäll planeras för en tågparkering vilket innebär att stationsområdet i Kallhäll får totalt 7 spår. Utöver detta så tillkommer en rad broar samt att Barkarbystation och Kallhällsstation byggs om. I Kallhäll bygger Trafikverket för övrigt även en 50 meter bred bro för djur mellan Kallhällsleden och vägen utanför Arla.

För att informera om detta så kommer Trafikverket att ha en utställning i Jakobsbergs centrum den 1/12 kl 11-15 för att berätta mer om Mälarbanan.