Utförsäkrad och fallen mellan stolarna

Jag gillade sjukförsäkringsreformen när den lades fram. Självklart berördes även jag av artiklar som visade hur människor hamnade i kläm i det nya systemet, men ganska länge trodde jag att det bara var fråga om att systemet måste sätta sig så kommer de drabbade undantagen också att hamna på stolarna istället för mellan dem. Svaren har låtit vänta på sig för länge, men nu kommer det svar från socialdepartement och ansvarig minister, Ulf Kristersson.

Sex huvudpunkter läggs fram:

  1. Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen
  2. Ökad ekonomisk trygghet för den som lämnar tidsbegränsad förtidspension. En särskild sjukpenning införs.
  3. Nytt bostadsstöd för dem som lämnar tidsbegränsad förtidspension
  4. Tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samverkan mellan myndigheter
  5. Bredare vägar tillbaka till arbete – 3 000 nya platser hos Arbetsförmedlingen
  6. Insatser för att stärka tilltron till sjukförsäkringen
Även tre mindre punkter finns med:
7. Arbetsgivares sjuklöneansvar
8. Resor ska inte räknas som sjukpenningdagar
9. Bättre stöd till personer med arbetsskada.

 

Vid en jämförelse så kan jag tycka att det gamla systemets iver att förtidspensionera och där det kunde gå åratal utan att man prövades gentemot arbetsmarknaden var värre än där man försöker ordna tidig matchning tillbaka ut i arbetslivet. Man ska inte glömma att sjukförsäkringsreformen också fört mycket gott med sig. Hälften så många är i dag sjukskrivna hälften så länge, jämfört med när sjukskrivningarna var som högst. Förtidspensioneringarna har gått från en av Europas högsta nivåer till en av de lägre.

 

Tittar man på de två första punkterna så framstår de i hög grad som svar på den mest högljudda kritiken under valrörelsens sista vecka. Helt rimligt och nog borde det väl redan tidigt ha kunnat ordnas så att den som var obotligt cancersjuk inte skulle behöva ställa sig i kö hos Arbetsförmedlingen?

 

Ett ganska uppmärksammat fall handlade om en person som visade sig ha tidsbegränsad förtidspension, men som inte hade haft jobb och därför inte hade rätt till sjukförsäkring utifrån tidigare inkomst. Nu föreslås en särskild ersättning till denna grupp för att färre ska bli hänvisade till socialtjänsten och ett nytt bostadsstöd till samma grupp ska också förstärka.

 

Jag vill se det här rullas ut så snabbt som möjligt, samtidigt var det kanske just ivern att sjösätta sjukförsäkringsreformen från början som gjorde gliporna mellan stolarna så stora?

 

PeterKjällkvist (FP) politisk sekreterare