Utbyggnad av Ulvsättraskolan i Kallhäll

 Järfälla växer och det gäller också Kallhäll. Det betyder bl a att fler barn i de yngre skolåldrarna måste ges plats i skolorna i kommundelen.
 Enligt aktuella befolkningsprognoser finns det behov av ytterligare ungefär 120 platser i årskurserna upp till femman fram till år 2017.

 Under en tid har barn- och ungdomsförvaltningen i samverkan med kommunens fastighetsförvaltning utrett två alternativ. Det ena har varit att bygga på en våning på Kolarängskolan, det andra att bygga ut Ulvsättraskolan. En viktig fråga har då varit att säkerställa att utemiljön räcker till fler skolbarn.

 Det har då visat sig att en påbyggnad på Kolarängskolan med en våning inte är lämplig eftersom utemiljön är alltför begränsad.

 Barn- och ungdomsnämnden har därför beslutat att den fortsatta planeringen riktas in på en utbyggnad av Ulvsättraskolan. I samband med utbyggnaden får skolan ett tillagningskök som ersätter nuvarande uppvärmningskök. Dessutom blir matsalen större, vilket gör att elevernas lunchtid blir rimligare. Också utemiljön kommer att utvecklas för att bli mer modern och attraktiv.

 Skolans verksamhet ska kunna fortgå också under byggtiden utan att evakuering behöver ske.

 Utbyggnaden kan starta hösten 2013 och eventuellt vara färdig till hösten 2014.

 Mer information:

 Bo Winander (FP)
 Ordförande i barn- och ungdomsnämnden