Utbyggd tunnelbana kan lösa bostadsbristen

Tunnelbana till Barkarby

Ett utbyggt tunnelbanesystem i Stockholm kan lösa bostadsbristen i Stockholm och ligga till grund för drygt 75000 nya bostäder i Stockholm. Regeringens förhandlare skriver på DN Stockholmsdebatt att en byggstart kan ske redan 2016.

35.000 personer flyttar till Stockholm varje år och det finns en brist på bostäder och kollektivtrafik i hela regionen. Ett utbyggt tunnelbanesystem norr och söder om Stockholm kan bidra till att få ytterligare fart på bostadsbyggandet i Stockholm. Därför presenterar idag förhandlingspersonerna på 2013 års Stockholmsförhandling det sk Stockholmspaketet som skulle möjliggöra för 75.000 nya bostäder i Stockholm.

Några förslag ur Stockholmspaketet:

  • Utbyggd blå linje till Barkarby station
  • Förlängning av blå linjen till Nacka från Kungsträdgården med avgrening till Gullmarsplan
  • Tre spår vid Odenplan där en ny förgrening går mot Hagastaden vilket möjliggör en framtida utbyggnad mot Arenastaden i Solna. Detta skulle även förstärka kollektivtrafiken till Nya Karolinska.

 

En byggstart skulle kunna påbörjas 2016 om förhandlingarna faller väl ut. Tillgången på bostäder i Stockholm är viktigt för hela Sverige då Stockholm är landets största arbetsmarknadsregion.

Läs hela artikel i Dagens Nyheter.