Utbyggd fyrfilig Viksjöled över järnvägen i stället för Veddestabro!

Nu riskerar vi att få en ordentlig trafikpropp på Viksjöleden där den smalnar av och går på en bro över järnvägen innan den mynnar ut på E 18.

Följande har hänt.

Den mycket stora tomt där IBM en gång hade sin fabrik har tagits i anspråk av två tunga logistikföretag, UPS och Posten Nord, som här kommer att ha en omfattande pakethantering. Antalet fordon till och från anläggningarna räknas sannolikt till fler än tusen per dygn spridda över dygnets alla timmar. Stora transporter ankommer tidiga morgnar, paketen sorteras och skall sedan i mindre bilar spridas över hela nordvästra stockholmsregionen. Detta är stora, tunga företagsetableringar som inte var förutsedda i trafikplaneringen.

En annan ny etablering sker på den gamla Kodaktomten utmed Nettovägen. Här byggs en stor anläggning för detaljhandel bla annat en stor livsmedelshall. Sammantaget ges plats för 30.000 kvadratmeter handel. Utfarten mot Viksjöleden i form av en rondell byggs just nu. Den kommer säkert att ha kapacitet för att svälja en betydande trafik till och från butikerna. En stor del av detta bilflöde kan antas fortsätta ut mot E 18 och därmed bidra till trögflytande trafik över järnvägen.

I den långsiktiga planeringen har under årtionden ingått en ny väg från Veddesta till Hässelby. Den hette tidigare Ormbackaleden men döptes om till Växthusvägens förlängning (”väg” lät inte lika stort som ”led”) Efter år av planering och överklaganden är detaljplanen för den vägen nu fastställd och den kan börja byggas. Den beräknas leda mer än 10.000 bilar per dygn upp från västra Stockholm mot Veddesta. En stor del av denna trafik lär fortsätta på Viksjöleden för att nå E 18. Ytterligare ett stort trafikflöde som kommer att bidra till trafikinfarkt på Viksjöledens bro över järnväg/motorväg.

Dessutom planerar Skanska att bygga en ny betongstation i Viksjö vid Bruttovägen. Råmaterial i form av sten, grus och cement  till stationen och färdigblandad betong därifrån ger en tung lastbilstransport var femte minut.  Detta är en etablering som kommunen gärna ser placerad på annan plats men i dagsläget är risken stor att också dessa otal sand- och betongtransporter ska ha Viksjöleden som enda förbindelse med omvärlden.

Just när allt detta händer har Järfälla bestämt att för 300 miljoner bygga en bro från Enköpingsvägen i höjd med gamla landningsbanan till Veddesta centrum, bredvid Kindvalls, som inte har, och inte heller kommer att få, någon förbindelse alls med motorvägen. Vi kan hålla med om att i en framtid, bortom 2020/25, när det blir en ny nordlig nedgång till pendeltågsstationens perrong, det behövs en broförbindelse från Barkarbystaden till Veddesta, men absolut inte idag. Dessutom är denna broförbindelse tänkt att fullt utbyggd bli 39 meter bred dvs bredare än Öresundsbron (31,5 m) och beräknas totalt kosta 900 miljoner. En Öresundsbro till Veddesta utan förbindelse med motorvägen men en smal bro på Viksjöleden där all genomgående trafik är avsedd att gå. Detta är inte en hållbar trafikplanering!!

Folkpartiet har argumenterat emot Veddestabron under flera år, långt innan alla de nya företagsetableringarna var aktuella. Skälet är givetvis att det finns betydligt billigare och effektivare lösningar för de närmaste tio-femton åren. Först och främst kan den bro som skall ersätta gamla slitna Barkarbybron och som Trafikverket bekostar användas för biltrafik under många år. Det är denna bro som också kommer att ha nedgången till pendeltågsperrongen. Vilket slöseri att bara använda den för gång- och cykeltrafik!

Sammanfattningsvis – gör Viksjöledens bro fyrfältig, använd den nya Barkarbybron för biltrafik och vänta med Veddestabron tills SL är berett att bygga en ny nordlig nedgång till pendeltågsperrongen.    

 

Lars Bergstig (FP) Gruppledare