Urvalsgrupp för elever i nya gymnasieskolan

I går skrev Dagens Nyheter om att det är svårare att få det högsta betyget i den nya gymnasieskolan, alltså svårare att få ett A i den nya betygsskalan än ett MVG i den gamla. Detta var precis vad som var regeringens avsikt när den nya betygsskalan infördes.
DN menar att eleverna från den nya gymnasieskolan därför kommer att ha extra svårt att komma in på högskoleutbildningarna hösten 2014, eftersom de kommer att ha sämre betygssnitt

Jan Björklund Foto:Kristian Pohl

än sina äldre kompisar. Men: Jan Björklund aviserade redan i fjol att sökande från nya gymnasieskolan kommer att ha en egen urvalsgrupp. Enligt DN finns det en risk att det inte blir så, men det stämmer inte. Inom kort kommer en remiss att skickas ut om exakt hur urvalsreglerna ska konstrueras och då kan myndigheten Universitets- och högskolerådet bygga om datasystemet. Med andra ord kommer det att finnas nya regler på plats inför höstterminen 2014. De elever som har gått i den nya gymnasieskolan, en utbildning med högre krav där det är svårare att få höga betyg, ska inte missgynnas i antagningen till högskolan.

Kommentar från Jan i dag
Artikeln i DN