Upprustning av Källtorpsskolan och Fjällenskolan- men s, mp och v vill inte vara med

Med allianspartiernas stöd beslutade barn- och ungdomsnämnden häromveckan om snabbstart för upprustning av skolor, i första rummet står Källtorpsskolan i Kallhäll och Fjällenskolan i Viksjö. Nämnden
beslutade nämligen om användning av det s k egna kapitalet, dvs sparade medel efter flera år med överskott i verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma under våren med förslag om exakt vad som ska göras.

Det märkliga var att samtliga oppositionspartier: socialdemokrater, miljöpartiet och vänsterpartiet var emot det här förslaget. Det är tur att vi på allianssidan tar ansvar och driver det som är viktigt. Det tänker vi fortsätta att göra. Det är bra om alla partier är med, en vi kan ju inte tvinga någon.

Mer information: Bo Winander (FP)Ordförande i barn- och ungdomsnämnden