Upphandlingen av Kvarntorpet (RIA) avbruten

Upphandlingen av lågtröskelboendet Kvarntorpet där organisationen RIA-hela människan har har sin verksamhet har nu stoppats av socialnämnden i Järfälla. Vi återkommer

Kvarntorpet Järfälla

med mer information under dagen.

Frågor hänvisas till Nikoletta Jozsa på mail nikoletta.jozsa@jarfalla.se