Ungdomsgården idag – är den real eller digital?

”Vi uppmanar politikerna att se till att inte blunda för det faktum att lokaler som skulle kunna utnyttjas av hundratals ungdomar varje vardag i dag står i stort sett tomma”!

Så står det i ett brev som vi fått från Föräldraföreningen vid Internationella Engelska Skolan i Nibbleanläggningen i Jakobsberg.

Det handlar om ungdomsgården i Nibble som i dag finns i samma byggnad som engelska skolan. Det är få besökare på Nibblegården trots att både gymnasieskolans fritidsverksamhet och Ungdomens hus avvecklats och kommunen därför hänvisar till Nibblegården.

Eftersom fritidsverksamheten bedrivs eftermiddagar och kvällar är lokalerna helt outnyttjade den del av dagen då skolans elever skulle ha nytta av dem. Enligt föräldraföreningen skulle det innebära en stor, positiv förändring för de uppemot 500 elever som går på skolan om de fick utnyttja lokalerna.

Föräldraföreningen skriver vidare att mycket tyder på att en del av kommunens ungdomsgårdar inte är särskilt lockande för ungdomarna i sin nuvarande utformning. ”Varför inte låta den här förändringen leda till en nystart av en stimulerande fritidsgårdsverksamhet i centrala Jakobsberg i stället för den i stort sett outnyttjade Nibblegården?” sammanfattar föräldraföreningen.

I stort delar vi föräldraföreningens synpunkter. Dagens fritidsgårdsverksamhet är i mycket lik den som bedrevs för tio, tjugo år sedan. Ungdomars fritidsvanor har förändrats mycket mer inte minst genom all tid som läggs på umgänge på nätet och de digitala spelen . Allt detta fanns inte för några år sedan. Även för de musikintresserade har förutsättningarna förändrats radikalt. Musiken är digital och mycket av det som tidigare gjordes i replokaler görs nu hemma vid datorn. 

Ser man till alla dessa förändringar framstår kommunens ungdomsverksamhet i långa stycken inte helt up to date. Och det är nog inte främst vi beslutsfattare som nu skall diktera vilka förändringar som ska till. Låt ungdomarna ta ett stort ansvar för idéutvecklingen för Järfällas fritidsgårdar. Erbjud dem att arbeta i seminarier och arbetsgrupper, att berätta hur deras ideala och verkliga fritid ser ut och att teckna hur ett bra ungdomshäng ser ut i vår digitala tid!

Åsa Revfalk

Anita Mickos    

Folkpartiets ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden i Järfälla