Ungdomens hus – nyöppning i Jakobsbergs centrum!

Nu är det äntligen klart med en ny lokal för Ungdomens Hus. Denna viktiga träffpunkt för Järfällas ungdomar kommer från och med hösten att öppna i lokaler i Postgången i

Här kommer Ungdomens Hus i Jakobsberg att byggas

Jakobsbergs Centrum. För att vara säker på att verksamheten i Ungdomens Hus kommer att attrahera ungdomarna i vår kommun skall utformningen av verksamheten ses över. Därför har en projektgrupp utsetts inom kommunen där Bo Majling är ansvarig för införandet av verksamheten.

 

Bloggen återgår nu till semester efter denna glada nyhet.