Unga ska ha jobb

Folkpartiet driver just nu en kampanj för att unga ska få jobb. Den svenska arbetsmarknaden måste moderniseras! Den måste gå från att vara stängd och trög till att bli öppen och trygg.Du kan läsa om hela kampanjen här.

Folkpartiet vill:
 • Ändra turordningsreglerna i LAS så att de grundas på personlig kompetens istället för anställningstid.
 • Höja taket i arbetslöshetsförsäkringen de första 100 dagarna, så att fler får 80 procent av sin lön i ersättning.
 • Inför ungdomsavtal som ger unga utan erfarenhet handledning och en fot in på arbetsmarknaden, med inledningsvis lägre lön.
 • Förlänga provanställningstiden för personer under 26 år från ett halvår till ett år. Det gör att unga med begränsad erfarenhet får längre tid på sig att visa sin kompetens och arbetsgivaren får bättre underlag för sitt anställningsbeslut.
 • Underlätta livslångt lärande. Inför skattegynnat
  kompetenssparande som både arbetsgivare och den
  anställde kan avsätta pengar till.
 • Införa en allmän arbetslöshetsförsäkring med en
  inkomstberoende ersättning för alla som har arbetat
  en viss tid.
Även du kan hjälpa oss med att hjälpa unga att få arbete. Gå in på Folkpartiets sida och läs mer om hur just du kan hjälpa till.