Ulvsättraskolan i Kallhäll byggs ut

Det behövs fler platser i årskurserna F-5 i Kallhäll/Stäket. Efter utredningar om bästa sättet att tillgodose behovet tar barn- och ungdomsnämnden på torsdag beslut om en tillbyggnad av Ulvsättraskolan. Förvaltningen undersökte också möjligheterna att bygga en ytterligare våning på Kolarängskolan, men bedömningen var bl a att den tillgängliga skolgården inte räckte till för det ökade antalet barn.

Vid Ulvsättraskolan finns tillgänglig mark för en tillbyggnad.

I samband med en tillbyggnad kommer matsalen byggas ut och mottagningsköket
kommer att byggas om till ett tillagningskök för att klara av den ökade kapaciteten.
Utemiljön kommer göras mer attraktiv och modern och en allaktivitetsplan kommer
att ersätta fotbollsplanen som försvinner i samband med tillbyggnaden.

För att helheten ska bli så bra som möjligt för Ulvsättraskolan kommer det även att
ske en smärre ombyggnation i den befintliga skolan. 

Byggnationen av tillbyggnaden beräknas kunna starta i början på 2014 och vara klar till våren/sommaren 2015.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Ulvsätraskolans utbyggnad. Bild Järfälla kommun www.jarfalla.se

Bild: Järfälla kommun BUN 25/4