Tyck till om kommunens planer för Viksjö Centrum

Nu har förslag till detaljplan tagits fram för Viksjö Centrum av kommunledningskontoret. Mellan den 18 juni – 27 augusti 2012 kan Järfällaborna tycka till om planerna. De nya planerna möjliggör ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre, nya handelsytor på 1700 kvm och ca. 200 nya bostäder.

Planhandlingar går att finnas i kommunalhusets entré på Vasaplatsen 11 och hos kommunens kundtjänst på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Dessutom kommer de finnas tillgängliga på biblioteteken i Viksjö och Jakobsberg. Förutom detta kommer också en ”drop in” ordnas i Viksjökyrkan i Viksjö centrum den 16 augusti mellan kl: 17:30- och 19:30, dp kommer också tjänstemän från kommunen vara på plats för att svara på frågor. Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 27 augusti 2012 till Kommunledningskontoret, Planenheten, 177 80 Järfälla.

Läs mer om samrådet på Järfälla kommuns hemsida: Viksjö centrum.