Tyck till om Järfällas framtid under september och oktober

Järfälla kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Järfällas invånare kommer att öka med 30 000 invånare de närmaste 20 åren och vi måste anpassa oss till detta med bostäder, skolor, affärer m.m.

Kommunstyrelsen i Järfälla har i enighet beslutat att tre förslag till framtida Järfälla ska ut på samråd till er medborgare. Nu har alla som bor i Järfälla, och även de som inte bor här, möjlighet att tycka till om framtiden och om hur Järfälla ska utvecklas.

 

Här kan du läsa förslagen i helhet

 

Här kan du tycka till om dessa förslag

 

Vill du veta vad andra har sagt om översiktsplanen? Dessa svar finner du här: http://www.jarfalla.se/underwebbar/op/startsidan/vad-tycker-jarfallabon/om-du-far-bestamma.html

Förutom de nämnda sättet att påverka så finns en lokal i Jakobsbergs centrum som är öppen för allmänheten. Denna lokal ligger i Kundtjänst i ”Posthuset” i Jakobsberg. Där kan man markera vilka områden man tycker bäst respektive sämst om i Järfälla och ställa frågor kring översiktsplanen. Välkomna!