Tvåårsbudget för Järfälla

Alliansens förslag till ny tvåårsbudget för Järfälla är klart. För 2012 är hela budgeten 3,6 miljarder. För den summan skall Järfällas 67.000 invånare få en omfattande service som håller hög kvalité och som förhoppningsvis bedrivs kostnadseffektivt.

Som alltid är det skolan och den sociala omvårdnaden som drar det mesta av pengarna. Förskola och grundskola går runt på 1,3 miljarder medan socialnämnden får 1,2 miljarder. Alla nämnder har fått anslagen uppräknade med två procent. Med knapp nöd täcks löneökningar och inflation. Utrymme för stora nysatsningar finns inte. Att behålla en god standard på våra kärnverksamheter är inriktningen.

Men visst skulle vi önska att vi hade ett större ekonomiskt utrymme. Kultur- och fritidsnämnden har en budget på drygt 130 miljoner för att driva bibliotek, kulturskola, simhall, sporthallar m.m. Det är inte mycket. Här skulle vi önska att vi kunde satsa mera.

Redan i år 2011, har vi en rekordbudget för investeringar, drygt 700 mkr. Detta fortsätter under kommande år. För nästa år räknar vi med investeringar totalt om 768 mkr. De stora investeringsprogrammen hanteras av Tekniska Nämnden – för gator och vägar 356 mkr och för fastigheter och fastighetsunderhåll 341 mkr.

De stora investeringarna finansieras genom upplåning. Kommunens låneskuld var under flera år knappt 200 mkr. I år har upplåningen ökat med drygt 400 mkr från 460 till 900 mkr.

Det kan nog finnas anledning att höja ett varnande finger. Stora investeringar leder till framtida drift- och underhållskostnader, till stora lån som gör oss mer beroende av ränteutvecklingen kort sagt binder handlingsutrymmet för lång tid framåt. Självklart ger den ekonomiska utvecklingen med fortsatt god tillväxt nya resurser som skall användas för just utbyggnaden. Men det finns alltför många exempel där man haft alltför bråttom och varit ivrig att få fram nya satsningar vilket sedan lett till likviditetsproblem och bakbundna händer. Vi skall akta oss för att hamna i en sådan situation. Därför vill Folkpartiet t.ex. inte nu knyta upp drygt 300 mkr till en Veddestabro vars kapacitet behöv s om kanske 10 – 15 år. Inte heller tycker vi att vi skall ta över kostnader från SL för att snabbare få en andra nedgång till pendeltågen i Jakobsberg. Visserligen en önskvärd förbättring men inte värd ett minskat utrymme för andra angelägna utgifter.

Lars Bergstig

Gruppledare
Folkpartiet Liberalerna i Järfälla